< Zpět

www.HROMADA.webz.cz

Vpřed >


Hypotéza o původu rodu Hromada

     Jednou z hypotéz o původu celého rodu Hromada bylo přesvědčení, že kořeny všech osob, kteří nesou rodové příjmení mají společné kořeny na Valašsku. Nezdálo se to jako zcela nereálná představa, uvědomíme-li si, že ve stávajícím telefonním seznamu pro Českou republiku, který lze považovat za významný vzorek populace, je zapsáno okolo tří set nositelů příjmení Hromada či Hromadová, přičemž celá jedna čtvrtina žije ve "Valašském království". Bádání provedené v letech 2000 a 2001 však ukazuje, i přes dosud nepříliš hluboké informace o lidech nesoucích stejné příjmení, avšak stojících mimo náš rodový strom, že tuto hypotézu budeme muset bohužel zřejmě opustit.

     Zatím se zdá, že na území Království českého v 16. a 17. století nezávisle na sobě vzklíčilo více kořínků rodů Hromada. Vedle našeho rodu zakořeněného na Valašsku bylo dalším místem moravské Kojetínsko s pozdějším rozšířením po bitvě na Bílé hoře na oblast Uherskohradišťska, dále nacházíme v této době osoby nesoucí příjmení Hromada na severu Čech v oblasti kolem Ústí nad Labem a na Žatecku, ve středních Čechách na Kouřimsku a Čáslavsku, na jihu Čech kolem Táborska a na Prácheňsku.

     Zde se hodí připomenout asi nejstaršího známého nositele příjmení Hromada. Byl jím Petr Hromada (Hromádka) z Jistebnice - český husitský kněz a politik, organizátor husitských poutí. V roce 1420 se spolupodílel na založení města Tábora. V lednu 1421 byl hejtmanem ve východočeské Chotěboři, kde byl obležen stoupenci Zikmunda Lucemburského, kteří město dobyli a jeho v únoru 1421 v Chrudimi upálili.