< Zpět

www.HROMADA.webz.cz

Vpřed >


Jan Hromada (1743 - 1799)

     Někdy v polovině 18. století, v době panování císařovny Marie Terezie, přišel do hovězského horního mlýna zřejmě krátce po svých 15. narozeninách mladík Jan Hromada (4. generace) narozený 18. června 1743 ve Velké Lhotě.

     Pracoval ve mlýně u mlynáře Jana Blažka (*1700) nejprve zřejmě jako čeledín, poté jako mlynářský pomocník prášek a mládek, a to nejspíše již v době, kdy zemřela mlynářka Kateřina (*1701 † 23.5.1762) a kdy se mlynář - vdovec Jan Blažek rozhodl podruhé se oženit. Vyvolil si za manželku opět Kateřinu, dceru v té době již zemřelého hostinského Matouše a Anny Viskalových z Halenkova. Kateřina Viskalová se narodila v Halenkově na tříkrálový svátek 6. ledna 1741.

     Svědky na této svatbě byli Pavel Schalsa, chalupník z Hovězího a Jan Holubek, mlynář z Halenkova. Sňatek se konal v Hovězí 8. září 1762. Mezi oběma novomanželi byl značný věkový rozdíl více jak čtyřicet let. Kateřina (*6.1.1741) byla mladá dívka, ve svatební den, kdy se stala mlynářkou, jí bylo 21 let.

     Přesně za devět měsíců od svatby porodila první dítě - dceru Marianu (*29.6.1763). V době, kdy Kateřina čekala příchod druhého dítěte, její muž mlynář Jan Blažek náhle zemřel. Syn pohrobek dostal jméno po otci - Jan (*16.6.1765).

     Kateřina se tedy ve 24 letech stala vdovou se dvěma malými dětmi a mlýnem na starost. Mlýn potřeboval hospodáře a ten byl nablízku. Navíc mnohem více věkově bližší než starý mlynář Blažek. Byl jím 22letý mladík, znalý navíc mlynářského řemesla - Jan Hromada. Již 22.11.1765 se ve mlýně konala další svatba. Vdova mlynářka Kateřina Blažková (roz. Viskalová) si brala za manžela Jana Hromadu, syna v té době již zemřelého Mikuláše Hromady. Svědkem na svatbě byl opět chalupník Pavel Schalsa a spolu s ním Jan Rakos z Hovězího.

     Jan Hromada se staral o provoz mlýna a plnění mlynářských povinností jak pro sedláky z Hovězí, tak i pro vrchnost. Kateřina měla vedle vedení hospodářství spoustu starostí o děti. Již krátce po sňatku přišla do jiného stavu a dalších téměř dvacet let v pravidelných dvou až tříletých periodách přivedla na svět devět dalších dětí. Prvorozenému synovi byli za kmotry přátelé zemřelého mlynáře Jana Blažka manželé Jan a Zuzana Pončíkovi, stejně jako při narození jeho nevlastních sourozenců Mariny a Jana Blažkových. Všem ostatním dětem byl při křtu za kmotra Jakub Blažek, sedlák z Hovězí spolu se svou ženou Evou rozenou Koňaříkovou. Vztahy obou rodin byly velmi úzké, neboť na oplátku byli při křtu dětí Jakuba a Evy Blažkových v průběhu let kmotry manželé Hromadovi nebo mlynář Jan Hromada se svou nevlastní dcerou Marinou. Jak se rozvíjel osud dětí Jana a Kateřiny (5. generace)?

Josef (*9.1.1767) - prvorozený syn zemřel záhy v časném dětském věku. Lze tak usuzovat z toho, že rodiče dali stejné jméno i svému synovi narozenému o 10 let později. Tento způsob pojmenování dětí po již zemřelých sourozencích byl v minulosti velmi častý. Rodiče věřili, že neblahý osud předchozího dítěte se již nebude opakovat. Ovšem pouze stejné jméno toto však nemohlo zaručit.
Pavel (*29.1.1769) - zakladatel [linie I].
Martin (*4.6.1771) - pokračovatel hlavní rodové linie.
Rozina (*12.9.1773) - ve věku 19 let se dne 26.11.1792 provdala za 22letého Pavla Koňaříka z Hovězí č.5. Tento Pavel Koňařík koupil pilu sousedící z horním hovězským mlýnem; v pozemkových záznamech je uveden jako majitel tohoto gruntu č.481 od roku 1817.
Kateřina (*1.3.1775) - ve věku 21 let se dle zápisu v katolické matrice dne 14.11.1796 provdala za 38letého Pavla Mikulenčáka z Hovězí č.34. Zápis o sňatku je též uveden v evangelické matrice augšpurské konfese fary Vsetín s datem 15.11., kdy dle tehdejších zvyklostí teprve šlo o právoplatné posvěcení manželství v duchu evangelického vyznání snoubenců.
Josef (*25.8.1776) - o jeho osudu není vůbec nic známo.
Jakub (*13.7.1778) - o jeho osudu není vůbec nic známo.
Jiří (*22.4.1781) - zemřel jako miminko ve 4 měsících 30.8.1781.
Jiří (*23.2.1784) - živil se jako pohodný neboli ras, žil ve mlýně v Hovězí č.249, dožil se 39 let a zemřel 3.4.1823.

Linie I

     Prvním představitelem vedlejší linie I je druhorozený syn Jana a Kateřiny Hromadových - Pavel (5. generace) narozený v hovězském horním mlýně 29.1.1769. Oženil se s Rozinou, dcerou chalupníka Jana Janečka z Halenkova pravděpodobně v roce 1793. Bydleli spolu v Hovězím v chalupě č.284, kterou na polovic vlastnili s chalupníkem Janečkem. V letech 1794 až 1807 se jim narodilo 6 dětí: Marina (*22.9.1794), Rozina (*1796) - v 18 letech 16.1.1814 se vdala za 26letého vdovce Pavla Fillu, Josef (*7.2.1797), znovu Josef (*5.10.1801) a dva synové, kteří byli pokračovateli této linie I - Pavel (*23.2.1804) a Martin (*28.4.1807). Všichni členové této linie vyznávali evangelickou víru.

     Pavel nar. 1804 (6. generace) [větev I1] se oženil během svého nepříliš dlouhého života dvakrát. Poprvé již ve svých 19 letech (26.1.1823) s Kateřinou nar. 1805, dcerou sedláka Josefa Sury z Halenkova, se kterou měl 4 děti. Zajímavostí je, že v tomto případě se dochovala svatební smlouva mezi oběma snoubenci. Rok po svatbě se narodili oba synové Josef (*7.2.1824) a Martin (*18.10.1824) a za další rok dcera Anna (*18.9.1825), která zemřela již v 22 letech 22.3.1848. Další dcera Rozina se narodila 9.11.1827 a necelý měsíc po úmrtí svého otce Pavla se dne 15.2.1852 provdala za 35letého Josefa Surého, mlynáře z Halenkova č.71. O obou synech nejsou žádné další informace a je otázka, zda tato linie neskončila v 7. generaci po meči. Z druhého manželství uzavřeného 26.9.1841 s 39letou Annou, dcerou Jiřího Červinky z Hovězí č.169, se narodila pouze jedna dcera Rozina (*9.9.1844). Pavel Hromada zemřel v 48 letech 23.1.1852 na souchotiny (tuberkulózu).

     Martin nar. 1807 (6. generace) [větev I2] evangelík helvétského vyznání se oženil asi v roce 1838 s vdovou Rozinou roz. Šlachovou (*asi 1799) a bydlel v Hovězím v chalupě č.431 jako osminový podsedník. Známe pouze jednu jejich dceru Rozinu, která však žila pouze 3 roky (*7.8.1840 † 24.12.1843). Zřejmě i tato větev skončila po meči, neboť manželka Rozina zemřela 18.8.1851 na vodnatelnost a Martin Hromada, který se již podruhé neoženil, zemřel 21.6.1864 na zápal plic.