< Zpět

www.HROMADA.webz.cz

Vpřed >


Předek rodu opět na scéně - Mikuláš H. (1691 - 1759)

     Píše se rok 1740, tedy rok nástupu Marie Terezie na český královský trůn a tento rok je velmi důležitý i pro genealogické souvislosti našeho rodu Hromada. Znovu se objevuje Mikuláš Hromada (3. generace) narozený 7. dubna 1691 ve Vidči manželům Pavlovi Hromadovi (později zvanému Tisovský) a Kateřině.

     Mikuláš zřejmě již jako mladík opustil rodný dům. Nevíme kam směřovaly jeho kroky, nicméně ve svých 48 letech dne 27.7.1740 se oženil se Zuzkou Vršatovou z Bystřice. Svatba se konala ve vsi nevěsty odkud byli i oba svědkové Václav Smyček a Tomáš Mikulů.

     Do pěti let po svatbě se jim narodily 3 děti, uváděná místa jejich narození resp. křtu v matrikách jsou rozličná. Nejstarší dcera Rozina (*24.12.1741) má uváděno místo narození Malou Bystřici, prostřední Jan (*18.6.1743) i nejmladší Marina (*3.12.1745) pak Velkou (Hrubou) Lhotu. Pokud se nejedná o nepřesnosti v matričních zápisech, pak by tato skutečnost nasvědčovala nejspíše tomu, že rodina Mikuláše a Zuzky Hromadových neměla svůj vlastní domov, ale žila po různých podnájmech. Mikuláš Hromada zemřel v 68 letech - 15. dubna 1759 a byl zaopatřen svátostmi umírajících v Zubří.

     O dcerách Mikuláše a Zuzky Hromadových se nedochovaly vůbec žádné zprávy. Podstatnější však je, že jejich jediný syn Jan Hromada, pokračovatel rodu, se vydal někdy kolem roku 1760 za živobytím "do světa" až přišel do obce Hovězí na Vsetínsku.

     Místa na Valašsku, kterými prošli členové rodu, jsou zobrazena na situační mapě z roku 1721.