< Zpět

www.HROMADA.webz.cz

Vpřed >


Paseky v Tisovém - Pavel H. (1661 - 1721)

     O našem přímém předkovi Pavlovi Hromadovi (2. generace) je přece jen více zpráv. Narodil se 18. ledna 1661 ve Vidči. Při křtu mu byli za kmotry Jan Janků a Kateřina Mlynářka, oba z Vidče:

     Své dětství prožil Pavel na videčských pasekách v Tisovém, kde si roku 1664 jeho otec Václav postavil novou chalupu. Oženil se 8. října 1684 s Kateřinou Fojtovou, dcerou Jury Fojta z Vidče. Svědky na jejich svatbě byli Martin Malyna z Bystřice a Jan Melicharů z Velké Lhoty.

     Měli spolu nejméně 8 dětí, které mají jako místo narození uvedenou obec Vidče, a o kterých se dochovaly alespoň tyto kusé informace:

Martin (*1685) - oženil se 9.1.1720 s Marianou Kovářovou, v té době už byl uváděn jako Tisovský. Postupně se jim narodilo 7 dětí a všechny nesly příjmení Tisovský: Michal (*1.9.1721 †8.7.1724); Martin (*2.11.1724) - oženil se 1.2.1752 s Marianou Fojtovou a v dalších letech převzal on a jeho potomci rodové hospodářství v Tisovém; Mariana (*3.12.1726) - vdala se 10.1.1746 za Jakuba Ručku; Zuzana (*6.2.1730); Jiří (*18.7.1732 †30.3.1733); Jan (*30.6.1737 †6.10.1741); Anna (*13.10.1741). V roce 1740 odkoupil podíly na rodném gruntu od svého nevlastního mladšího bratra Václava i otčíma Jury Majera za 76 zlatých a stal se jediným vlastníkem chalupy a pasek v Tisovém. Martin zemřel 4.3.1743 jako Tisovský.
Jan (*7.3.1688) - o jeho osudu není nic dalšího známo.
Jiří (*17.4.1689) - 12.2.1713 si vzal Magdalenu Randýskovou a přiženil se tak na Tylovické paseky, vedené v katastru obce Velká Bystřice.
Mikuláš (*17.4.1691) - pokračoval hlavní rodové linie.
Michael (*10.8.1692) - zemřel 3.5.1716 jako Tisovský.
Pavel (*8.4.1696) - o jeho osudu není nic dalšího známo.
Mariana (*9.3.1698) - o jejím osudu není nic dalšího známo.
Anna (*1.4.1704) - narozena již jako Tisovská, vdala se 25.11.1720 za Martina Fojtíka, zemřela 8.3.1755.

     Po 20letém manželství, pravděpodobně krátce po porodu posledního dítěte dcery Anny v roce 1704, Kateřina umírá a ještě v témž roce 5.11.1704 se Pavel znovu žení. Jeho druhá žena se jmenuje Judita. V matričním zápisu při narození dcery Anny je Pavel jmenován poprvé podle pasek, na kterých byl usazen - Tisovský.

     Pavel Hromada - Tisovský byl velmi dobrým přítelem rodiny Jana Manduláka. S výjimkou prvních dvou synů byl tento muž kmotrem všech jeho dále narozených dětí, ať už z prvního nebo druhého manželství. Spolu s ním byla při křtu kmotrou nejčastěji Barbora Smutková z Vidče. Pavel Hromada byl na oplátku kmotrem dětí Jana Manduláka, např. v roce 1699 při narození syna Jiřího Manduláka.

     Krátce po svém 2. sňatku kupuje Pavel Hromada chaloupku i s osmi pasekami k ní náležícími po svém otci Vaškovi za 30 zlatých moravských. Stalo se tak 9.7.1707 v přítomnosti videčského fojta a purkmistra Jury Valo:

Kup chalupky i s pasekami Pavla Hromady V Tisovém po otci svém

     Léta páně 1707. Dne 9 july v přítomnosti fojta a Jury Valo purkmistra, koupil tou chalupku s 8 pasekami Pavel Hromadu po otci svém Vaškovi Hromadovi v těch všech mezech, jak od starodávna vymezeno jest, za sumu 30 zlatých mor., a poněvadž žádného závdanku nepoložil, má nápadníkům tej chalupy anebo jejich dětem každoročně po 4 Rm vypláceti, totiž:

Zuzaně neb jejich dětem 6 Rm
Anně (měla nebož. Juru Neřáda) 6 Rm
Kateřině (Jury Petruželky žena) 6 Rm
Pavel 6 Rm
Janu neb jeho dětem 6 Rm
Suma 30 Rm
Nato zaplatil Janovi 5 Rm
Anně 2 R 20 gr.
   
  Christian Wilt

     O Pavlových dětech z 1. manželství se dochovalo jen málo zpráv, až později se z "temnot" vynořuje Mikuláš - pokračovatel našeho rodu. Vraťme se však ještě zpět k Pavlovi. Ten, na již vlastní usedlosti, žil se svou 2. ženou Juditou a měli spolu čtyři děti, které byly při narození zaznamenány do matriky již příjmením Tisovský podle názvu pasek, na kterých byli usazeni:

Zuzana (*20.1.1706) - zemřela v mladém věku 18.2.1722.
Václav (*2.6.1709) - po smrti svého otce Pavla se stal dědicem chalupy i s osmi pasekami v Tisovém. Protože však byl v té době nezletilý, koupil od vrchnosti roku 1723 celé hospodářství za 30 zl. mor. hospodář Jiřík Majer, v té době již jeho otčím. Ve svých 20 letech dne 3.2.1729 se Václav oženil se Zuzanou Kovářovou ze Lhoty. Měli spolu 3 děti, dva synové Martin (*1729) a Jiří (*20.4.1737) Tisovští však zemřeli krátce po narození, dcera Mariana se provdala 24.1.1751. Roku 1740 došlo k vypořádání na hospodářství, kdy svůj podíl prodal nevlastnímu bratrovi Martinovi za 30 zlatých v hotovosti a 2 krávy. Václav Tisovský zemřel poměrně mladý 1.10.1743 ve 34 letech.
Mariana (*29.4.1714) - o jejím osudu není nic dalšího známo.
Jan (*25.10.1720) - oženil se 7.10.1755 s Marianou, dcerou Martina Opálky ze Zašové.

     Pavel Hromada - Tisovský zemřel ve svých 61 letech dne 18. února 1722 pravděpodobně tragickou událostí, neboť stejné datum je i úmrtním dnem jeho 16leté dcery Zuzany. V hospodářství po něm zůstal vedle chalupy s osmi pasekami i další majetek: vůz, pluh, brány, 3 koně, 12 krav, 24 ovcí, 24 včelstev a různé obilí.

     Půl roku po smrti Pavla Hromady - Tisovského se vdova Judita znovu provdala, a to za Jiřího Majera. Svatba se uskutečnila 2.8.1722 a Jura Majer se tak stal otčímem dětí na gruntě. Zápis v gruntovní knize z 3. dubna 1723 sděluje, že chalupu s osmi pasekami, třemi koňmi a vozem koupil po svém zemřelém otci Pavlu Tisovském jeho syn Václav Tisovský. Celou sumu 60 zlatých moravských však vrchnosti zaplatil tehdejší hospodář na této pasekářské usedlosti a jeho otčím Jiří Majer s tím, že pouze polovina hospodářství bude patřit tehdy 14letému Václavu Tisovskému, který bude povinen mu sumu 30 zlatých zaplatit po dosažení plnoletosti.

     Z dalšího vývoje na tomto hospodářství, jak je popisují zápisy v navazujících videčských gruntovních knihách, víme, že v roce 1740 odkoupil celý grunt za 76 zlatých nejstarší syn Pavla Hromady - Tisovského Martin (*1685), zvaný též již Tisovský, který vyplatil jak svého nevlastního bratra Václava hotovostní částkou 30 zlatých a k tomu přidal 2 krávy v hodnotě 15 zlatých, tak i otčíma Jiříka Majera a stal se jediným vlastníkem chalupy a pasek v Tisovém. Dalším vlastníkem pak zde byl od roku 1743 podle sepsaného testamentu jeho syn Martin Tisovský (*2.11.1724). Hospodářství mělo v tom roce hodnotu 100 zlatých. Další hospodářem na pasekách v Tisovém se stal Jiří Tisovský (Tisovjak), kterému postoupil zakoupené paseky jeho otec Martin Tisovský v roce 1783. Na pasekách v Tisovém tedy hospodařili nadále pouze pokračovatelé rodu Tisovských a jakákoli spojitost s rodem Hromada se vytrácí.

     Jeden z členů rodu Tisovských se zajímavě zapsal do historie Valašska, a to jako zbojník. Jmenoval se Ignác Tisovský a se svými druhy Ivanem Horňanským a Jurou Pasekovským se zdržoval na skalnatém vrchu Klenově nedalo Malé Bystřice, kde ve skalách mívali bezpečný úkryt. Na zboj chodívali daleko, až na slovenskou stranu. Po zboji se vraceli do klenovských skal, tam se o lup dělili a peníze zakopávali v železných truhlicích do země, každou na jiném místě. Lidé je nevyzradili, však zbojnici od nich kupovali jídlo a dobře platili. Až jednou je vojáci přece vystihli, když jedni je hnali přes růždecké paseky a druzí na ně číhali v klenovských skalách. Ignáce Tisovského a Juru Pasekovského chytili a oběsili. Třetímu zbojníkovi se podařilo utéct až kamsi do Uher.