< Zpět

www.HROMADA.webz.cz

Vpřed >


Rodová statistika

     Ve všech 13 zdokumentovaných generacích a popsaných liniích a větvích rodu Hromada se objevuje celkem 436 osob, které přímo nesly rodové příjmení. Do tohoto počtu jsou započteni i lidé, jejichž příjmení bylo zapsáno jako Tisovský, ale kteří prokazatelně patří do rodu Hromada. Jedná se tedy o všechny přímé potomky Vaška a Anny Hromadových z Vidče.

     Do statistiky rodu nejsou zahrnuty děti provdaných žen, jejichž sňatkem rodové příjmení zaniká a stejně tak nejsou započteny ani manželky, které sice převzaly rodové příjmení svým přivdáním a jejich význam na rozvoji jednotlivých pokolení byl a je zcela mimořádný a jedinečný, ale jejich narození ovlivnily jiné rodinné a rodové vazby. Jsou proto podchyceny samostatně.

     Z výše uvedených 436 narozených dostalo při narození či křtu rodné jméno 428, přičemž 8 dětí zemřelo ihned při narození, aniž by je farář stačil pokřtít a v matrikách jsou tak uvedeny beze jména.

     V našem rodu se objevuje celkem 109 křestních jmen. Z nich je 51 mužských a 58 ženských jmen. Abecední seznam jmen spojených s příjmením Hromada či Hromadová vypadá takto:

mužská jména: Albert, Aleš, Antonín, Bohuslav, Daniel, David, Dominik, Eduard, Emil, Filip, František, Hynek, Jakub, Jan, Jaromír, Jaroslav, Jiří, Josef, Karel, Ladislav, Leopold, Libor, Luboš, Luděk, Lukáš, Marek, Martin, Marvin, Matěj, Michal (Michael), Mikuláš, Milan, Miloslav, Miroslav, Ondřej, Pavel, Petr, Radek, Radim, Radomír, Robert, Roman, Rostislav, Rudolf, Stanislav, Štěpán, Tomáš, Václav, Vladimír, Vladislav, Zdeněk (Zdenek),
ženská jména: Alena, Alexandra, Andrea, Anežka, Anna, Barbara, Bohumila, Božena, Dagmar, Dana, Daniela, Elsie, Eva, Františka, Hana, Helena, Iva, Ivana, Iveta, Jana, Jaroslava, Jiřina, Jitka, Jitřenka, Kateřina, Květoslava, Lenka, Lucie, Ludmila (Lidmila), Magda, Marcela, Mariana, Marie, Marina, Markéta, Martina, Michaela, Milada, Milena, Olga, Pavla, Pavlína, Petra, Rozálie, Rozina, Růžena, Sofie, Soňa, Sylvie, Taťána, Tereza (Terezie), Vendula, Věra, Veronika (Veruna), Vlasta, Yvona, Zdeňka, Zuzana.

Nejčetnější jména:

1. Jan 39 x 1. Anna 19 x
2. Josef 32 x 2. Rozina 13 x
3. Antonín 20 x 3. Františka 11 x
4. Martin 16 x 4. Marie 9 x
5. Pavel 15 x 5. Kateřina 7 x
6. Jiří 15 x 6. Marina 6 x
7. František 11 x 7. Jana 5 x

     Vítězí tedy jednoznačně staročeská jména, což vyznívá i ze srovnání pojmenování v jednotlivých generacích. Ze zdokumentovaných 13 generací se nejdéle drží Jan a Jiří (v 10 generacích), Pavel (v 9 generacích), Josef a Anna (v 8 generacích), Martin a Kateřina (v 6 generacích).

     Více jak 1x se vyskytuje celkem 60 jmen, tedy 55 % všech jmen, přičemž čtyři a více jmen, tedy jakési "trvalky" v pojmenování, se opakuje u mužských jmen pouze v 17 případech a u ženských jmen pak pouze ve 13 případech (tj. dohromady 28 % všech křestních jmen).

     Manželek, které se přivdaly do rodu Hromada, je zaznamenáno 135, přičemž nejčastěji si mužští členové rodu brali za ženu Annu - v 21 případech, Marii - v 12 případech a Rozinu - v 8 případech. Celkem se vyskytuje 52 různých křestních jmen manželek.

     Pokud jde o podíl mužských a ženských potomků je nápadná jistá skutečnost. V našem rodu již historicky neplatí statistická zákonitost v počtu narozených chlapců a dívek (v demografické literatuře se uvádí jako poměr 51 : 49 ve prospěch chlapců). V rodu Hromada se narodilo z celkových dosud evidovaných 436 osob 267 mužských a 169 ženských potomků. Procentově toto představuje poměr 61,2 : 38,8 ve prospěch narozených chlapců! To značí, že při třech narozených dětech v rodině lze s dosti vysokou pravděpodobností očekávat 2 chlapce a 1 dívku. Jde samozřejmě o průměrné údaje, ale převaha chlapců je naprosto jednoznačná a trvalá.

     A kdy se děti rodí nejčastěji? Chlapci se nejčastěji rodí v měsíci červnu, pak v říjnu a dubnu, děvčata pak v červnu a v září. Zajímavostí je, že červen je spolu s březnem i nejčastějším měsícem narození žen přivdaných do rodu Hromada.

     Rod Hromada tedy po meči nezhyne, spíše se bude dále rozšiřovat a větvit. Dokumentuje to i narůstající počet osob, které vzešly z příslušníka 4. generace - Jana Hromady (*1743), který jako první přišel do Hovězí, do horního mlýna: 5. generace = 9, 6. generace = 13, 7. generace = 25, 8. generace = 54, 9. generace = 67, 10. generace = 73, 11. generace = 86, 12. generace = 74 (zatím) a již se přihlásili do života i první dva pokračovatelé rodu ve 13. generaci.

     Největší podíl na košatění rodového stromu mají příslušníci rodových linií D - Hovězí, Bradov, Leskovec, tzv. "dolní větev", linie H - Prlov, Leskovec, tzv. "horní větev"; s odstupem, přesto však s významným podílem na rozšiřování rodu Hromada, jsou linie A - Opava, linie B - Hovězí, tzv. "U Pastyrňů" a následují linie E - Hovězí, Suška a linie C - Janová. Zcela jistě nebude ani v dalších místech, kde jsou členové rodu usídleni, nouze o pokračovatele více jak 400 let starého rodu Hromada původem z malé valašské vesničky Vidče.